Ankara Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve evlilik bir seneden daha fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda bitmekte hem de eşleri aile mahkemesine kanıt sunma külfetinden kurtarmaktadır. Eğer eşler anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli şekilde açılması gerekmektedir. Eşlerin aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma avukatı tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım alınması çekişmeli boşanma davasının oldukça kısa sürede sonuna ulaşmasını sağlar. Toplumda ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanç mevcuttur. avukat ankara Gerçekte davayı kim tarafından açıldığının bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanma konusunda kararlı olan tarafın davayı açması gerekir. Açılmış boşanma davasının bitmesi için davayı açan eşin davasını ispatlaması gerekir. Eğer dava açan taraf davasını kanıtlayamazsa derdest olan dava reddedilir. Eşler boşanmaya ek olarak tedbir nafakası, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için iştirak nafakası isteyebilirler. Eşler boşandıktan sonra eğer evlilik birliği içinde edinilmiş mülkleri mevcut ise mal rejimi davası açma hakları vardır. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarında uzman olan bir avukat haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu konu boşanma avukatı ile boşanma davası açacak olan kişi anlaşma ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üzerinde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun sürebilen davalardır. Bir çekişmeli boşanma davasının bitmesi ortalama bir yıl sürmektedir. Bu zamanı minimuma indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde eşler hak kaybına uğrama ihtimalinde de kurtulmuş olurlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *